Museum Thijnhof

Museum voor surrealistische en realistische kunst


Subsidiegevers


Subsidies toegekend door: 

  • Gemeente Coevorden: Frisse start regeling
  • Kickstart Cultuurfonds
  • Gemeente Coevorden: Regeling Verbonden in Verhalen i.h.k.v. het Cultureel Jaar
  • Provincie Drenthe