Museum Thijnhof

Museum voor surrealistische en realistische kunst


Herman kolker

Herman Kolker - Beeldend kunstenaar, Noordelijk realist, Lid Drents Schildersgenootschap, Opleiding: Academie Minerva, Groningen.

 

De schilder Herman Kolker wordt gefascineerd door de invloed van de mens op het landschap. Turfvelden, dijken, kwelders, essen. Zijn werk toont de fysieke sporen van menselijk handelen.

“In mijn schilderijen abstraheer ik de vormen van het landschap tot alleen maar het elementaire overblijft. Niet ter zake doende details laat ik weg. Ik probeer een sfeer van licht en ruimte op te roepen die ik eigen vind aan een bepaald landschapstype”.

Kolker schildert met olieverf en fijn penseel, laag over laag, op doek of paneel, totdat het landschap, met zijn luchten, lichten en kleurnuances naar zijn idee uit de verf is gekomen. Het verticale element ontbreekt vrijwel in het door Kolker gemanipuleerde landschap: het horizontale domineert.

Toch ontmoet het oog altijd een obstakel: een glooiing in het eslandschap, een te velde staand gewas of een strook nevelflarden. Kolkers lokkende verten, begrensd door nevelflarden, of een plooi in het eslandschap, hebben iets mysterieus. Een landschap moet schilderkunstig gezien wel ergens ophouden maar Kolker geeft je het gevoel dat het niet ophoudt, dat er meer is, dat het verder gaat. Juist het ontbreken van een horizon maakt zijn landschappen eindeloos, zo u wilt einder-loos.

Zo trekt Kolker de toeschouwer zijn landschappen in. Hij geeft hem het gevoel verder te willen kijken dan de schilder hem toestaat. Het landschap dat hij ziet, zet de kijker in beweging, ontroert hem in de meest letterlijke zin, maakt de kijker tot wandelaar.

Die ontroering, denk ik, bevangt je bij het kijken naar Kolkers werk.

- Peter van Strien - Galeriehouder

 

Zie ook www.hermankolker.nl