Museum Thijnhof

Museum voor surrealistische en realistische kunst


Kees Thijn

Kees Thijn (1933-2023)- Overzichtstentoonstelling

 

Kees Thijn was vanaf 1966 werkzaam als kunstschilder. In de beginjaren toen de abstracte kunst hoogtij vierde, toonden zijn figuratieve schilderijen van stillevens, portretten en onderwerpen een duidelijke relatie met zijn medische beroep en het milieu. Naderhand heeft hij zijn onderwerpkeuze meer gericht op maatschappelijke ontwikkelingen en in het laatste decennium vooral op het leven en de vergankelijkheid.

 

Schilderen was een belangrijk instrument in het leven van Kees Thijn geworden waarbij hij zijn innerlijke belevingen en emoties gestalte kon geven. Hij voelde zich het meest aangetrokken tot de figuratieve schilderkunst en het oeuvre varieert van realisme, tot schilderijen waarbij eigen symbolen zijn gecombineerd en leiden tot symbolisch-surrealistische taferelen teneinde een bepaalde gedachte of situatie vorm te geven.

 

De fijnheid en precisie van de schilderijen worden verhoogd door de rijkheid van kleur en schakeringen waarmee de kunstenaar een aantal van zijn passies tot uitdrukking brengt zoals: de stadia van het leven en de natuur.

 

Vooral de ons omringende natuur, verrukt hem telkens weer door haar wonderlijke verschijningsvormen en boeiende structuren.

 

Zijn schilderijen in olieverf op paneel tonen dan ook vaak fantasierijke, figuratieve voorstellingen met een mix van invloeden uit symbolistische-, surrealistische-, classicistische- en allegorische kunst.

 

Kees Thijn bleef zoeken naar wegen om voortdurend vernieuwingen in zijn werk aan te brengen. Zo kunnen zaken waarover hij zijn gedachten heeft laten gaan zodanig worden verbeeld dat vorm en inhoud van het kunstwerk samensmelten tot één geheel.

 

Surrealistische elementen bleven een wezenlijk onderdeel uitmaken van zijn werk met absurde combinaties die enerzijds vervreemding oproepen, maar anderzijds de impact van die vervreemding versterken.

 

De kunstenaar heeft een rijk, origineel en erg persoonlijk oeuvre op zijn naam staan. Het werk is bedoeld als een viering van het leven. De meer aandachtige beschouwer zal opmerken dat de kunstenaar mooi samengestelde, complexe beelden laat zien bestaande uit verborgen details en composities met een secundaire symboliek die altijd levendig blijft.

 

Bovendien schildert hij realistische portretten met symboliek en stillevens. 

Enkele van zijn werken zijn te koop.

Kees Thijn 1933-2023.

 

Meer informatie over Kees Thijn kunt u vinden op: www.keesthijn.nl